Verleden, heden en de toekomst - Toekomstfase

Artikelindex

Toekomstfase

De plannen zijn om de capaciteit op termijn uit te bouwen tot 1000 hectoliter per jaar. Maar door ruimtegebrek is dit nog niet mogelijk. Ook worden er ideeen ontwikkeld om de brouwerij te combineren met een horecagelegenheid in het centrum van Kaatsheuvel, maar zoals altijd vergt dit nogal wat van de creativiteit van betrokken gemeente ambtenaren, maar de hoop is nog niet opgegeven. Doordat de brouwerij niet beschikt over opvolging zal er in de toekomst een probleem kunnen ontstaan voor de continuïteit van de brouwerij. Nu wordt er reeds een concept bedacht om het voortbestaan toch te waarborgen, en dat zal wellicht een creatieve oplossing worden.