Verleden, heden en de toekomst - Beginfase

Artikelindex

Beginfase

Voor het opstarten van brouwerij "Wittekop" moest nog toestemming aangevraagd worden bij mijn werkgever Hoogheemraadschap van West Brabant, om te bekijken of er sprake kon zijn van belangenverstrengeling. Dit bleek na een geanimeerd gesprek geen enkel probleem mits het maar in hobbyachtige sfeer gebeurde.

Nu begon pas het echte werk. Hinderwet vergunning aanvragen bij de ambtenaren van de Gemeente Loon op Zand en de Keuringsdienst van Waren wilde ook wel graag zijn richtlijnen spuien. Tevens moest bij het Hoogheemraadschap een melding gedaan worden om te kunnen beoordelen of een vergunning vereist was. Gelukkig niet dus. Inschrijving bij Kamer van Koophandel en aanvragen van BTW nummer. Als laaste moest een vergunning aangevraagd worden bij de Douane voor een Accijns Goederen Plaats.
Na enkele maanden geprekken en aanvragen was alles in flessen en fusten.